نشریه دانشجویی آشتی

انگیزه، دغدغه، شور و نشاط دانشجویی

سلام. خوش آمدید.
هرچه می کشیم از دغدغه مندی و احساس وظیفه است. وگرنه بی کار نبودیم و وقت اضافی هم نداشتیم. لطفاً ما را در این مهم، یاری رسانید.
با تشکر از پیشنهادات و نظرهای شما.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد داوود صادقیان

بایگانی
سلام.
نشریه دانشجویی آشتی، حاصل دغدغه مندی چند تن از دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام است و هدف اصلی آن ایجاد انگیزه، دغدغه، شور و نشاط دانشجویی در دانشجویان می باشد.